Zlatna sjekira

Photo by Markus Spiske on Pexels.com

Ispusti seljak sjekiru u rijeku pa od jada sjede na obalu i poče plakati. Čuje to vodenjak, sažali se na seljaka, iznese mu iz rijeke zlatnu sjekiru i reče: “Je li ovo tvoja sjekira?” Seljak veli da nije. Vodenjak onda iznese drugu, srebrnu sjekiru, a seljak opet veli: “Nije ni to moja”. Tada vodenjak iznese pravu, a seljak reče: “E, eto moje sjekire”. Vodenjak onda darova seljaku sve tri sjekire zato što je govorio istinu.

Dođe seljak kući, pokaza susjedima sjekire i ispriča šta mu se desilo. I jedan od njih naumi da učini isto: ode na rijeku, baci sjekiru, sjede na obalu i zaplaka.

Vodenjak mu iznese zlatnu sjekiru i upita: “Je li ovo tvoja?” Seljak se obradova i povika: “Moja je, moja!” Vodenjak mu ne dade zlatnu sjekiru a ne vrati mu ni onu njegovu zato što nije govorio istinu.

Lav TOLSTOJ