Priča iz Međuvođa

Photo by Alexander Zvir on Pexels.com

Bila tri brata. Starija dvojica držahu onog najmlađeg za budalu. Uvijek im je on nosio vodu sa bunara, a oni su se izgovarali da ne znaju gdje je bunar. Osjetio on teret, a bogme i dodijalo mu, te se sjeti kako će se otarasiti nevolje. Jedan put ode on tako na vodu pa zaviče iz sveg glasa: “Pomagaj, pomagaj!”

Na tu viku dotrčaše braća pitajući ga uplašeno šta mu je. On im reče: “Nije ništa, nego hoću da vidim znate li gdje je voda”.

Braća mu ništa ne učiniše, nego ga češće odmjenjivahu jer su vidjeli da i on zna što je muka. (Pribelježila u Međuvođu Georgina Stojanovićeva)

Simo STOJANOVIĆ, Zapisi protinom rukom